Pomáhame vám splniť si vaše sny
bez rizík

 

Pomáhame vám splniť si vaše sny
bez rizík

 

Pomáhame vám splniť si vaše sny
bez rizík

Financovanie

Úvery
Na základe našej spolupráce s významnými bankovými inštitúciami, Vám naša spoločnosť ponúka nadštandardné hypotekárne poradenstvo a pre našich klientov pri kúpe nehnuteľnosti bude automaticky bezplatne vypracovaná ponuka hypotekárneho úveru.

– Hypotekárny úver
– Americká hypotéka
– Hypotekárny úver pre mladých (štátny príspevok)
– Spotrebný bezúčelový úver
– Medziúver bez záložného práva
– Medziúver so záložným právom
– Stavebný úver

A ako doplnkové služby Vám ponúkame poistenie.

Doplnkové služby

–  Kapitálové životné poistenie
–  Investičné životné poistenie
–  Skupinové životné poistenie

–  Úrazové poistenie
–  Skupinové úrazové poistenie
–  Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
–  Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti
–  Poistenie trvalej invalidity následkom úrazu
–  Poistenie smrti následkom úrazu
–  Denné odškodné pri prácenechopnosti
–  Denné odškodné z dôvodu hospitalizácie
–  Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
–  Poistenie kritických chorôb
–  Poistenie chirurgického zákroku

–  Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
–  Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

–  Poistenie rodinného domu
–  Poistenie rekreačných chát a chalúp
–  Poistenie bytových domov
–  Poistenie budov vo výstavbe
–  Poistenie domácnosti

–  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
–  Skupinové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
–  Havarijné poistenie
–  Skupinové havarijné poistenie

–  Poistenie liečebných nákladov pre jednotlivcov a pre skupiny
–  Komplexné cestovné poistenie pre jednotlivcov a pre skupiny