Projekty vyberáme s citom a realizujeme
v najvyššej možnej kvalite

 

Projekty vyberáme s citom a realizujeme
v najvyššej možnej kvalite

 

Projekty vyberáme s citom a realizujeme
v najvyššej možnej kvalite

Investujeme do dobrých nápadov

Spoločnosť IDEA INVEST s.r.o. podniká v oblasti obchodu a služieb od roku 2006. V súčasnosti sa špecializuje na prípravu ale aj samotnú realizáciu developerských projektov s vysokou pridanou hodnotou. Prácu spoločnosti charakterizuje precízna a jasná vízia, tvorivá komunikácia a prémiová kvalita výstupov od začiatku až po odovzdanie projektu klientovi.

S citom pre región

Svoje investičné aktivity sústredí spoločnosť IDEA INVEST s.r.o. na Zvolenský región s dôrazom na mesto Zvolen. Dokonalá znalosť prostredia a jeho špecifík prináša do projektov potrebný nadhľad, estetické cítenie a porozumenie potrebám lokálneho klienta. Samozrejmosťou je kompletné projektovanie rezidenčných, ale aj  polyfunkčných projektov, zabezpečenie inžinierskych sietí a stavebného dozoru.